Feir slutten av februar med oss og sikre deg 15% rabatt på alle varer.

Slik måler du veggen din

Det eneste du trenger å gjøre er å måle bredden og høyden på hele veggen. Vi produserer alltid tapetet ditt nøyaktig etter målene du oppgir når du bestiller, så vi anbefaler at du legger 5 cm til målene dine, både i høyden og i bredden. Som du vet kan vegger komme i ulike former. For tips om hvordan du måler ulike typer vegger, vennligst se eksemplene under.

Standardvegger

Mål bredden og høyden på hele veggen. Dobbeltsjekk målene for å være helt sikker på at de blir riktige. Vi produserer alltid tapetet ditt nøyaktig etter målene du oppgir når du bestiller, så vi anbefaler at du legger 5 cm til målene dine, både i høyden og i bredden.

Standardvegger

Skråvegger

Mål veggen på det høyeste og det bredeste punktet, ikke tenk på skråningen. Tapetet vil bli trykt og levert som et helt rektangel eller en kvadrat, og den skrånende delen vil bli kuttet bort under tapetseringen. Vi anbefaler at du legger 5 cm til målene, både i bredden og i høyden.

Skråvegger

Vegger med vinkler

Mål veggen på den lengste delen, både når det gjelder bredde og høyde. Tapetet vil bli produsert som et helt rektangel eller en kvadrat, og den skrånende delen vil bli kuttet bort under tapetseringen. Vi anbefaler at du legger 5 cm til målene, både i bredden og i høyden.

Vegger med vinkler

Vegger med dører, vinduer og andre hindringer

Mål bredden og høyden på hele veggen. Alle slike hindringer vil bli kuttet vekk under tapetseringen. Vi produserer alltid tapetet ditt nøyaktig etter målene du oppgir når du bestiller, så vi anbefaler at du legger 5 cm til målene dine, både i høyden og i bredden.

Vegger med dører, vinduer og andre hindringer

Flere vegger

Mål bredden av hver vegg og legg disse målene sammen til ett når du bestiller. Legg til 5 cm (2 tommer) per vegg som sikkerhetsmargin. Mål deretter høyden. Start alltid fra det høyeste punktet og legg til 5 cm til dette målet. Du trenger ikke å bestille veggbildet som to separate deler.

Flere vegger

Trapper

Som med andre typer skrånende vegger, må du finne det høyeste og det laveste punktet på veggen når du måler høyden. Det samme gjelder for bredden. Alle skrånende deler vil bli kuttet vekk under tapetseringen. Vi anbefaler at du legger 5 cm til målene, både i bredden og i høyden.

Trapper
Du abonnerer nå på vårt nyhetsbrev

Copyright © 2024 Happywall AB